DURBAN – Kwa Muhle Museum – S 29.51.151 E 31.01.445